Нормативно-правова база

Нормативно-правова база закладів вищої освіти за 2020 рік

І. Закони України та інші Акти Верховної Ради України

  1. Про внесення змін до деяких постанов Верховної Ради України щодо відзначення молодих учених : Постанова ВРУ № 1042-ІХ від 2 грудня 2020 року // Офіційний вісник України. – 2020. – № 99. –С. 20.

ІІ. Акти Кабінету Міністрів України

  1. Про внесення змін до Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів : Постанова КМУ № 1186 від 2 грудня 2020 року // Офіційний вісник України. – 2020. – № 99. – С. 57.

ІІІ. Акти Міністерства освіти і науки України

Накази:

  1. Про затвердження Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році : Наказ Міністерства освіти і науки України № 1274 від 15 жовтня 2020 р. //Офіційний вісник України. – 2020. – № 100. –С. 118-180.
  2. МОН активізувало роботу щодо проекту із забезпечення енергозбережувальних та комфортних умов навчання в університетах [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.kmu.gov.ua/news/mon-aktivizuvalo-robotu-shchodo-proektu-iz-zabezpechennya-energozberezhuvalnih-ta-komfortnih-umov-navchannya-v-universitetah. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 9 лютого 2021 р.
  3. МОН пропонує для громадського обговорення державний інвестиційний проєкт «Реконструкція будівлі спорткомплексу Львівського національного університету імені Івана Франка на вул. Черемшини, 29(31) у м. Львові» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-derzhavnij-investicijnij-proyekt-rekonstrukciya-budivli-sportkompleksu-lvivskogo-nacionalnogo-universitetu-imeni-ivana-franka-na-vul-cheremshini-2931-u-m-lvovi. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 18 лютого 2021 р.

Листи:

ІV. Акти Міністерства культури та інформаційної політики України

Накази:

V. Акти Міністерства охорони здоров’я України