Нормативно-правова база

Нормативно-правова база закладів вищої освіти за 2020 рік

І. Закони України та інші Акти Верховної Ради України

 1. Про повернення на доопрацювання проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про освіту» щодо посилення відповідальності за порушення академічної доброчесності : постанова Верховної Ради України № 1303-ІХ від 3 березня 2021 р. // Офіційний вісник України. – 2021. – № 22. – С. 32.
 2. Про внесення змін до деяких постанов Верховної Ради України щодо відзначення молодих учених : Постанова ВРУ № 1042-ІХ від 2 грудня 2020 року // Офіційний вісник України. – 2020. – № 99. – С. 20.
 3. Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо процедури обрання керівника закладу вищої освіти : Закон України № 1216-ІХ від 5 лютого 2021 року // Офіційний вісник України. – 2021. – № 18. – С. 8.
 4. Про повернення на доопрацювання проекту Закону України про внесення змін до статті 44 Закону України «Про вищу освіту» щодо підтримки осіб, які мають спортивні звання, при вступі до закладів вищої освіти : Постанова ВРУ № 1274-ІХ від 19 лютого 2021 року // Офіційний вісник України. – 2021. – № 19. – С. 23.
 5. Про повернення на доопрацювання проекту Постанови Верховної Ради України про звернення до Кабінету Міністрів України щодо забезпечення норм чинного законодавства України у частині встановлення посадового окладу педагогічного працівника (дошкільної освіти, загальної середньої освіти, професійної освіти, позашкільної освіти, фахової передвищої освіти, вищої освіти) найнижчої кваліфікаційної категорії в розмірі трьох мінімальних заробітних плат : Постанова ВРУ № 1275-ІХ від 19 лютого 2021 року // Офіційний вісник України. – 2021. – № 19. – С. 24.
 6. Про внесення змін до статті 3 Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» : Закон України № 1162-ІХ від 29 січня 2021 року // Офіційний вісник України. – 2021. – № 16. – С. 9.

ІІ. Акти Кабінету Міністрів України

 1. Про внесення зміни до переліку архівних установ, закладів культури, освітніх та наукових закладів, до яких надсилаються документи та видання у рамках міжнародного обміну, що звільняються від оподаткування митом : постанова Кабінету Міністрів України від 17 березня 2021 р. № 215 // Офіційний вісник України. – 2021. – № 25. – С. 81.
 2. Про внесення зміни до переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників : постанова Кабінету Міністрів України від 17 березня 2021 р. № 216 // Офіційний вісник України. – 2021. – № 25. – С. 81.
 3. Про підготовку та відзначення у 2021 році 360-річчя з дня заснування Львівського національного університету імені Івана Франка : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 182-р від 10 березня 2021 р. // Офіційний вісник України. – 2021. – № 23. – С. 254.
 4. Про внесення змін до Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів : Постанова КМУ № 1186 від 2 грудня 2020 року // Офіційний вісник України. – 2020. – № 99. – С. 57.
 5. Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері вищої освіти та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освіти : Постанова КМУ № 982 від 21.11.2018 // Інформаційний збірник для освітян. – 2021. – № 3. – С. 88–93.

ІІІ. Акти Міністерства освіти і науки України

Накази:

 1. Про надання інформації керівникам закладів вищої освіти (наукових установ) : Наказ Міністерства освіти і науки України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2021. – Квітень. – С. 52.
 2. Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України від 02 липня 2020 року № 886, від 26 листопада 2020 року № 471 : Наказ Міністерства освіти і науки України № 157 від 09.02.2021 // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2021. – Квітень. – С. 53‒57.
 3. Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України :Наказ Міністерства освіти і науки України № 280 від 3 березня 2021 р. // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2021. – Квітень. – С. 2–51.
 4. Про Порядок визначення кандидатур для призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України : наказ Міністерства освіти і науки України від 14.01.2021 № 48 // Офіційний вісник України. – 2021. – № 25. – С. 235–237.
 5. Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України : наказ Міністерства освіти і науки України від 09.02.2021 № 153 // Офіційний вісник України. – 2021. – № 25. – С. 238.
 6. Про затвердження Порядку проведення експертною комісією виїзної ліцензійної експертизи на рівнях фахової передвищої та вищої освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 22.01.2021 № 89 // Офіційний вісник України. – 2021. – № 27. – С. 318–321.
 7. Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на призначення стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 11.02.2021 № 174 // Офіційний вісник України. – 2021. – № 27. – С. 321–326.
 8. Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 : Наказ Міністерства освіти і науки України № 238 від 22.02.2021 р. // Офіційний вісник України. – 2021. – № 24. – С. 112.
 9. Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України від 02 липня 2020 року № 886, від 26 листопада 2020 року № 471 : Наказ Міністерства освіти і науки України № 157 від 9 лютого 2021 р. // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2021. – Березень. – С. 2-6.
 10. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо опису документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, академічної довідки та Методичних рекомендацій щодо заповнення додатка до диплома європейського зразка : Наказ Міністерства освіти і науки України № 164 від 10 лютого 2021 р. // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2021. – Березень. – С. 89-96.Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 25 січня 2021 року № 102 : Наказ Міністерства освіти і науки України № 132 від 1 лютого 2021 р. //Офіційний вісник України. – 2021. – № 16. – С. 175.
 11. Про затвердження Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році : Наказ Міністерства освіти і науки України № 1274 від 15 жовтня 2020 р. //Офіційний вісник України. – 2020. – № 100. –С. 118-180.
 12. МОН активізувало роботу щодо проекту із забезпечення енергозбережувальних та комфортних умов навчання в університетах [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.kmu.gov.ua/news/mon-aktivizuvalo-robotu-shchodo-proektu-iz-zabezpechennya-energozberezhuvalnih-ta-komfortnih-umov-navchannya-v-universitetah. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 9 лютого 2021 р.
 13. МОН пропонує для громадського обговорення державний інвестиційний проєкт «Реконструкція будівлі спорткомплексу Львівського національного університету імені Івана Франка на вул. Черемшини, 29(31) у м. Львові» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-derzhavnij-investicijnij-proyekt-rekonstrukciya-budivli-sportkompleksu-lvivskogo-nacionalnogo-universitetu-imeni-ivana-franka-na-vul-cheremshini-2931-u-m-lvovi. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 18 лютого 2021 р.
 14. Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у закладах вищої (фахової передвищої) освіти : Наказ Міністерства освіти і науки України № 511 від 13 квітня 2020 р. // Інформаційний збірник для освітян. – 2020. – Липень. – С. 34-35.
 15. Про внесення зміни до Інструкції про організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу : Наказ Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України № 147/619 від 12 травня 2020 р. // Інформаційний збірник для освітян. – 2020. – Липень. – С. 63-64.

Листи:

 1. Щодо документів вступників, які посвідчують особу та громадянство : лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-131 від 11.03.21 // Інформаційний збірник для освітян. – 2021. – № 3. – С. 36–37.
 2. Про виконання постанови КМУ від 17 лютого 2021 року № 104 у закладах вищої, фахової передвищої освіти : лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-93 від 22.02.2021 // Інформаційний збірник для освітян. – 2021. – № 3. – С. 78–79.
 3. Щодо визначення ступенів ризику від провадження господарської діяльності у сфері вищої освіти : лист Державної служби якості освіти України № 01/01-23/363 від 01.03.2021 // Інформаційний збірник для освітян. – 2021. – № 3. – С. 80–87.

ІV. Акти Міністерства культури та інформаційної політики України

Накази:

V. Акти Міністерства охорони здоров’я України