Інформаційний бюлетень

Інформаційний бюлетень Наукової бібліотеки призначений для інформування читачів про діяльність ЛНУ ім. Івана Франка та науковий доробок викладачів в періодичних виданнях та мережі Інтернет. У бюлетені бібліографовано наукові та критичні статті, художні та наукові переклади, рецензії викладачів університету; інформацію про наукову, навчальну, громадську роботу в університеті, історію університету, історію науки тощо. Бібліографічне інформування виконується з періодичністю один раз на квартал.

Інформаційний бюлетень складається з трьох розділів:

  1. Публікації про ЛНУ імені Івана Франка (в газетах і журналах).
  2. Публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка в періодичних виданнях.
  3. Публікації про ЛНУ імені Івана Франка в Інтернет-джерелах.