Нормативно-правова база

Нормативно-правова база закладів вищої освіти за 2020 рік

І. Закони України та інші Акти Верховної Ради України

 1. Про оголошення 2020/2021 навчального року Роком математичної освіти в Україні : Указ Президента України № 31/2020 від 30 січня 2020 року // Офіційний вісник України. – 2020. – № 12. – С. 44.
 2. Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти : Закон України № 392-ІХ від 18 грудня 2019 року // Відомості Верховної Ради України. – 2020. – № 24. – С. 5–24 ; Офіційний вісник України. – 2020. – № 6. – С. 28-43.
 3. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань організації освітнього процесу у сфері охорони здоров’я : Закон України № 749-ІХ від 3 липня 2020 року // Офіційний вісник України. – 2020. – № 60. – С. 36-37.
 4. Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення діяльності музеїв закладів вищої освіти : Закон України № 849-ІХ від 2 вересня 2020 року // Офіційний вісник України. – 2020. – № 78. – С. 11.
 5. Про внесення змін до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” щодо уточнення деяких положень : Закон України № 870-ІХ від 3 вересня 2020 року // Офіційний вісник України. – 2020. – № 80. – С. 33-35.
 6. Про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей : Закон України № 744-ІХ від 3 липня 2020 року // Відомості Верховної Ради України. – 2020. – № 47. – С. 36–37.
 7. Про внесення зміни до розділу ХV “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про вищу освіту” щодо продовження строку завершення підготовки кандидатів та докторів наук : Закон України № 676-ІХ від 4 червня 2020 року // Відомості Верховної Ради України. – 2020. – № 42. – С. 10–11.
 8. Про призначення у 2020 році іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених ‒ докторів наук : Постанова ВРУ № 765-ІХ від 12 липня 2020 року // Відомості Верховної Ради України. – 2020. – № 48. – С. 45–48.

ІІ. Акти Кабінету Міністрів України

 1. Зміни, що вносяться до постанов КМУ від 29 серпня 2003 р. №1380 і від 8 червня 2016 р. №369 : Постанова КМУ № 84 від 12 лютого 2020 року // Офіційний вісник України. – 2020. – № 17. – С. 119-120.
 2. Про внесення змін до Порядку здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва та навчання в асистентурі-стажуванні: Постанова КМУ № 89 від 12 лютого 2020 року // Офіційний вісник України. – 2020. – № 17. – С. 127-133.
 3. Про внесення змін до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників : Постанова КМУ № 1133 від 27 грудня 2019 року // Офіційний вісник України. – 2020. – № 3. – С. 225-227.
 4. Про реалізацію експериментального проекту щодо застосування електронних студентських (учнівських) квитків : Постанова КМУ № 1051 від 18 грудня 2019 року // Офіційний вісник України. – 2020. – № 1. – С. 79-80.
 5. Про розподіл видатків державного бюджету між закладами вищої освіти на основі показників їх освітньої, наукової та міжнародної діяльності : Постанова КМУ № 1146 від 24 грудня 2019 року // Інформаційний збірник для освітян. – 2020. – № 2. – С. 37-50.
 6. Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників : Постанова КМУ № 800 від 21 серпня 2019 року (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 1133 від 27.12.2019) // Інформаційний збірник для освітян. – 2020. – № 2. – С. 52-67.
 7. Про призначення академічної стипендії КМУ студентам закладів вищої освіти : Розпорядження КМУ № 1307-р від 18 грудня 2019 року // Інформаційний збірник для освітян. – 2020. – № 2. – С. 79-86.
 8. Про затвердження Порядку конкурсного відбору та фінансування Національним фондом досліджень проєктів з виконання наукових досліджень і розробок : Постанова КМУ № 1170 від 27 грудня 2019 року // Інформаційний збірник для освітян. – 2020. – № 2. – С. 87-95.
 9. Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19 : Постанова Кабінету Міністрів України № 211 від 11.03.2020 // Інформаційний збірник для освітян. – 2020. – № 4. – С. 3.
 10. Про ліцензування освітніх послуг : Постанова Кабінету Міністрів України № 1380 від 29.08.2003 // Інформаційний збірник для освітян. – 2020. – № 4. – С. 89‒90.
 11. Про внесення змін до типової форми контракту з керівником державного закладу вищої освіти : Постанова Кабінету Міністрів України від 13 травня 2020 р. № 360 // Офіційний вісник України. – 2020. – № 41. – С. 440–445.
 12. Про внесення змін до постанови КМУ від 30 травня 2018 р. № 417 : Постанова КМУ № 454 від 3 червня 2020 року // Офіційний вісник України. – 2020. – № 47. – С. 75–80.
 13. Про затвердження Типової форми договору про навчання у закладі вищої освіти : Постанова Кабінету Міністрів України № 735 від 19.08.2020 // Офіційний вісник України. – 2020. – № 69. – С. 101‒104.
 14. Про документи про вищу освіту (наукові ступені) : постанова Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2020 р. № 811 // Офіційний вісник України. – 2020. – № 75. – С. 224–227.

ІІІ. Акти Міністерства освіти і науки України

Накази:

 1. Про утворення комісії для розподілу коштів за напрямами (об’єктами, заходами) за бюджетною програмою КПКВК 2201140 «ФОНД РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ» : Наказ Міністерства освіти і науки України № 445 від 24 березня 2020 р.
 2. Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу СOVID-19 : Наказ Міністерства освіти і науки України № 406 від 16 березня 2020 р.
 3. Про внесення змін до наказу МОН України від 14 червня 2016 року № 667 «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕЛІКУ УПОВНОВАЖЕНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ» : Наказ Міністерства освіти і науки України № 394 від 13 березня 2020 р.
 4. Про затвердження Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році : Наказ Міністерства освіти і науки України № 1285 від 11 жовтня 2019 р. // Інформаційний збірник для освітян. – 2020. – Січень. – С. 3-95.
 5. Про затвердження Положення про особливості користування гуртожитками закладів фахової передвищої та вищої освіти : Наказ Міністерства освіти і науки України № 1452 від 21 листопада 2019 р. // Офіційний вісник України. – 2020. – № 12. – С. 223-227.
 6. Про затвердження Положення про конкурсну комісію з відбору претендентів на здобуття державних іменних стипендій найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні : Наказ Міністерства освіти і науки України № 1641 від 28 грудня 2019 р. // Офіційний вісник України. – 2020. – № 9. – С. 34-37.
 7. Про встановлення показників для розподілу видатків державного бюджету між закладами вищої освіти на 2020 рік : Наказ Міністерства освіти і науки України № 65 від 17 січня 2020 р. // Інформаційний збірник для освітян. – 2020. – № 2. – С. 51.
 8. Про затвердження Порядку встановлення квот для здобуття вищої освіти іноземцями та особами без громадянства в межах обсягів державного замовлення відповідно до міжнародних договорів України : Наказ Міністерства освіти і науки України № 1498 від 2 грудня 2019 р. // Офіційний вісник України. – 2020. – № 15. – С. 77-79.
 9. Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти : Наказ Міністерства освіти і науки України № 54 від 16 січня 2020 р. // Офіційний вісник України. – 2020. – № 15. – С. 80-85.
 10. Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 : наказ Міністерства освіти і науки України № 406 від 16.03.2020 // Інформаційний збірник для освітян. – 2020. – № 4. – С. 4‒6.
 11. Про затвердження Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту : наказ Міністерства освіти і науки України № 1400 від 21.11.2016 // Інформаційний збірник для освітян. – 2020. – № 4. – С. 7.
 12. Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту : наказ Міністерства освіти і науки України № 1400 від 21.11.2016 // Інформаційний збірник для освітян. – 2020. – № 4. – С. 8‒16.
 13. Положення про дистанційне навчання : наказ Міністерства освіти і науки України № 466 від 25.04.2013 // Інформаційний збірник для освітян. – 2020. – № 4. – С. 74‒81.
 14. Про внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України : наказ Міністерства освіти і науки України № 427 від 23.03.2020 // Інформаційний збірник для освітян. – 2020. – № 4. – С. 48.
 15. Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у закладах вищої (фахової передвищої) освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 13.04.2020 № 511 // Офіційний вісник України. – 2020. – № 37. – С. 55–77.
 16. Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України : Наказ Міністерства освіти і науки України № 483 від 8 квітня 2020 р. // Офіційний вісник України. – 2020. – Червень. – С. 143–148.
 17. Про затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти : наказ Міністерства освіти і науки України № 977 від 11.07.2019 // Інформаційний збірник для освітян. – 2020. – № 6. – С. 67.
 18. Про затвердження Переліку спеціальностей, здобуття ступеня освіти з яких необхідне для доступу до професій, до яких запроваджено додаткове регулювання : наказ Міністерства освіти і науки України № 673 від 22.05.2020 // Офіційний вісник України. – 2020. – № 47. – С. 108–109.
 19. Про затвердження Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої (фахової передвищої) освіти України в 2020 році: наказ Міністерства освіти і науки України № 482 від 06.04.2020 // Офіційний вісник України. – 2020. – № 48. – С. 74–79.
 20. Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 грудня 2012 року № 1427: наказ Міністерства освіти і науки України № 689 від 25.05.2020 // Офіційний вісник України. – 2020. – № 48. – С. 80.
 21. Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2019 року № 1285: наказ Міністерства освіти і науки України № 591 від 04.05.2020 // Вища школа. – 2020. – № 4. – С. 111.
 22. Деякі питання організації дистанційного навчання : наказ Міністерства освіти і науки України № 1115 від 08.09.2020 // Офіційний вісник України. – 2020. – № 81. – С. 415-421.
 23. Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 22 липня 2020 року № 947 : наказ Міністерства освіти і науки України від 18.08.2020 № 1064 // Спецвипуск газети “Освіта України”. – 2020. – № 9. – С. 101–127.

Листи:

 1. Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-177 від 26.03.2020 Щодо організації освітнього процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти на період карантину.
 2. Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-76 від 25.03.2020 Щодо особливостей організації освітнього процесу під час карантину.
 3. Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-176 від 25.03.2020 Щодо особливостей організації освітнього процесу під час карантину.
 4. Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-178 від 27.03.2020 Щодо завершення 2019/20 навчального року.
 5. Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-165 від 18.03.2020 Про неприпустимість примусового виселення здобувачів освіти або надання таких рекомендацій здобувачам освіти.
 6. Лист Міністерства освіти і науки України № 02-5/202 від 17.03.2020 Про умови та оплату праці працівників закладів освіти і науки в умовах карантину.
 7. Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-420 від 21.01.2020 Щодо нагальних питань впровадження Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти” // Інформаційний збірник для освітян. – 2020. – № 2. – С. 76–78.
 8. Про умови та оплату праці працівників закладів освіти і науки в умовах карантину : лист Міністерства освіти і науки України ЦК Профспілки працівників освіти і науки України № 1/9-162, № 02-5/202 від 17.03.2020 // Інформаційний збірник для освітян. – 2020. – № 4. – С. 49‒50.
 9. Щодо завершення 2019/2020 навчального року : лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-178 від 27.03.2020 // Інформаційний збірник для освітян. – 2020. – № 4. – С. 82‒84.
 10. Про скасування наказів : лист Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти № 292-Е від 12.03.2020 // Інформаційний збірник для освітян. – 2020. – № 4. – С. 85‒88.
 11. Роз’яснення стосовно зміни вартості послуг на проведення акредитаційної експертизи : лист Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти № 361 від 05.02.2020 // Інформаційний збірник для освітян. – 2020. – № 4. – С. 95.
 12. Лист МОН № 1/9-274 від 26.05.20 року Щодо підготовки до вступної кампанії 2020.
 13. Щодо відкриття електронних кабінетів, подання відомостей про самооцінювання та реєстрація освітніх програм третього (освітньо-наукового) рівня у квітні–травні 2020 р. : лист НАЗЯВО від 02.04.2020 № 506 // Інформаційний збірник для освітян. – 2020. – № 5. – С. 90.
 14. Щодо проведення інтелектуальних студентських заходів : лист ІМЗО від 31.03.2020 № 22.1/10-778 // Інформаційний збірник для освітян. – 2020. – № 5. – С. 91.
 15. Покрокова інструкція вступникам з Донецької та Луганської областей для вступу до українських закладів вищої освіти (інформація оновлюється) // Інформаційний збірник для освітян. – 2020. – № 5. – С. 94–95.
 16. Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-268 від 22.05.2020 Щодо окремих питань здійснення освітньої діяльності // Інформаційний збірник для освітян. – 2020. – № 6. – С. 51–52.
 17. Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-263 від 20.05.2020 До питання уникнення проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності // Інформаційний збірник для освітян. – 2020. – № 6. – С. 53–60.
 18. Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-8681 від 15.08.2018 Про Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо) // Інформаційний збірник для освітян. – 2020. – № 6. – С. 61.
 19. Про обчислення строків перебування на посаді завідувача кафедри : лист МОН України від 22.10.2020 № 1/9-592 // Інформаційний збірник для освітян. – 2020. – Листопад. – С. 73–154.
 20. Щодо Методичних рекомендацій для професійного розвитку науково-педагогічних працівників : лист МОН України від 02.11.2020 № 1/9-611 // Інформаційний збірник для освітян. – 2020. – Листопад. – С. 74–85.

ІV. Акти Міністерства культури та інформаційної політики України

Накази:

 1. Про затвердження порядку відбору, придбання та розподілу книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів : Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України № 1906 від 17 червня 2020 р. // Офіційний вісник України. – 2020. – № 60. – С. 526–529.

V. Акти Міністерства охорони здоров’я України

 1. Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів освіти у закладах освіти в період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) : Постанова Міністерства охорони здоров’я України № 42 від 30 липня 2020 р. // Інформаційний збірник для освітян. – 2020. – № 8. – С. 29–34.
 2. Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) : постанова Міністерства охорони здоров’я України, Головний державний санітарний лікар України № 50 від 22.08.2020 // Інформаційний збірник для освітян. – 2020. – № 9. – С. 3–8.