Нормативно-правова база

Нормативно-правова база закладів вищої освіти за 2021 рік

І. Закони України та інші Акти Верховної Ради України

 1. Про призначення у 2021 році іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук : постанова Верховної Ради України № 1641-ІХ від 14 липня 2021 року // Офіційний вісник України. – 2021. – № 59. – С. 7–9.
 2. Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня науки : указ Президента України від 17 травня 2021 року № 195/2021 // Офіційний вісник України. – 2021. – № 42. – С. 108–112.
 3. Про внесення змін до деяких законів України щодо ефективного управління майном закладів вищої освіти державної і комунальної форми власності : Закон України № 1557-ІХ від 17 червня 2021 року // Офіційний вісник України. – 2021. – № 55. – С. 18.
 4. Про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” щодо процедури обрання керівника закладу вищої освіти : Закон України від 5 лютого 2021 року № 1216-ІХ // Відомості Верховної Ради України. – 2021. – № 20. – С. 13–14.
 5. Про призначення державних стипендій видатним діячам науки : указ Президента України від 20 травня 2021 року № 201/2021 // Офіційний вісник України. – 2021. – № 42. – С. 113–114.
 6. Про деякі питання підтримки розвитку освіти, науки та спорту : Указ Президента України від 2 червня 2021 року № 223/2021 // Офіційний вісник України. – 2021. – № 45. – С. 10–13.
 7. Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань присудження наукових ступенів та ліцензування освітньої діяльності : Закон України // Спецвипуск газети «Освіта України». – 2021. – Травень. – С. 2–8.
 8. Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань присудження наукових ступенів та ліцензування освітньої діяльності : Закон України від 30 березня 2021 року № 1369-ІХ // Офіційний вісник України. – 2021. – № 33. – С. 20–24.
 9. Про повернення на доопрацювання проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про освіту» щодо посилення відповідальності за порушення академічної доброчесності : постанова Верховної Ради України № 1303-ІХ від 3 березня 2021 р. // Офіційний вісник України. – 2021. – № 22. – С. 32.
 10. Про внесення змін до деяких постанов Верховної Ради України щодо відзначення молодих учених : Постанова ВРУ № 1042-ІХ від 2 грудня 2020 року // Офіційний вісник України. – 2020. – № 99. – С. 20.
 11. Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо процедури обрання керівника закладу вищої освіти : Закон України № 1216-ІХ від 5 лютого 2021 року // Офіційний вісник України. – 2021. – № 18. – С. 8.
 12. Про повернення на доопрацювання проекту Закону України про внесення змін до статті 44 Закону України «Про вищу освіту» щодо підтримки осіб, які мають спортивні звання, при вступі до закладів вищої освіти : Постанова ВРУ № 1274-ІХ від 19 лютого 2021 року // Офіційний вісник України. – 2021. – № 19. – С. 23.
 13. Про повернення на доопрацювання проекту Постанови Верховної Ради України про звернення до Кабінету Міністрів України щодо забезпечення норм чинного законодавства України у частині встановлення посадового окладу педагогічного працівника (дошкільної освіти, загальної середньої освіти, професійної освіти, позашкільної освіти, фахової передвищої освіти, вищої освіти) найнижчої кваліфікаційної категорії в розмірі трьох мінімальних заробітних плат : Постанова ВРУ № 1275-ІХ від 19 лютого 2021 року // Офіційний вісник України. – 2021. – № 19. – С. 24.
 14. Про внесення змін до статті 3 Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» : Закон України № 1162-ІХ від 29 січня 2021 року // Офіційний вісник України. – 2021. – № 16. – С. 9.

ІІ. Акти Кабінету Міністрів України

 1. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами : постанова Кабінету Міністрів України № 765 від 21 липня 2021 р. // Офіційний вісник України. – 2021. – № 60. – С. 155–167.
 2. Про внесення змін до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України № 762 від 7 липня 2021 р. // Офіційний вісник України. – 2021. – № 60. – С. 95–102.
 3. Про внесення змін до Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування” : постанова Кабінету Міністрів України № 772 від 28 липня 2021 р. // Офіційний вісник України. – 2021. – № 62. – С. 280–281.
 4. Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2021 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України № 929-р від 11 серпня 2021 р. // Офіційний вісник України. – 2021. – № 66. – С. 194.
 5. Про внесення зміни у додаток до Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам : постанова Кабінету Міністрів України № 839 від 11 серпня 2021 р. // Офіційний вісник України. – 2021. – № 66. – С. 114.
 6. Про атестацію здобувачів ступеня фахової передвищої освіти та ступенів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту : постанова Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 р. № 497 // Офіційний вісник України. – 2021. – № 42. – С. 835–841.
 7. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1146 : постанова Кабінету Міністрів України від 7 липня 2021 р. № 709 // Офіційний вісник України. – 2021. – № 57. – С. 143–144.
 8. Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених Фонду розвитку закладів фахової передвищої та вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.2021 № 475 // Інформаційний збірник для освітян. – 2021. – Липень. – С. 88–90.
 9. Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам закладів вищої освіти та аспірантам : розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 516-р // Офіційний вісник України. – 2021. – № 44. – С. 334–339.
 10. Про реалізацію експериментального проекту щодо організації набору до закладів вищої освіти і навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства з використанням Єдиної міжвідомчої інформаційної системи щодо набору іноземних вступників до закладів вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 16 червня 2021 р. № 686 // Офіційний вісник України. – 2021. – № 56. – С. 28–37.
 11. Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених Фонду розвитку закладів фахової передвищої та вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня 2021 р. № 475 // Офіційний вісник України. – 2021. – № 41. – С. 33–34.
 12. Про затвердження Положення про особливості утворення, реорганізації та ліквідації територіально відокремлених структурних підрозділів закладів вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 304 // Офіційний вісник України. – 2021. – № 30. – С. 40–42.
 13. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 494 : постанова Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 370 // Офіційний вісник України. – 2021. – № 33. – С. 89–90.
 14. Про призначення соціальних стипендій Верховної Ради України студентам закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей на 2021 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 березня 2021 р. № 256-р // Офіційний вісник України. – 2021. – № 29. – С. 185–187.
 15. Про внесення зміни до переліку архівних установ, закладів культури, освітніх та наукових закладів, до яких надсилаються документи та видання у рамках міжнародного обміну, що звільняються від оподаткування митом : постанова Кабінету Міністрів України від 17 березня 2021 р. № 215 // Офіційний вісник України. – 2021. – № 25. – С. 81.
 16. Про внесення зміни до переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників : постанова Кабінету Міністрів України від 17 березня 2021 р. № 216 // Офіційний вісник України. – 2021. – № 25. – С. 81.
 17. Про підготовку та відзначення у 2021 році 360-річчя з дня заснування Львівського національного університету імені Івана Франка : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 182-р від 10 березня 2021 р. // Офіційний вісник України. – 2021. – № 23. – С. 254.
 18. Про внесення змін до Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів : Постанова КМУ № 1186 від 2 грудня 2020 року // Офіційний вісник України. – 2020. – № 99. – С. 57.
 19. Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері вищої освіти та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освіти : Постанова КМУ № 982 від 21.11.2018 // Інформаційний збірник для освітян. – 2021. – № 3. – С. 88–93.

ІІІ. Акти Міністерства освіти і науки України

Накази:

 1. Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 03 травня 2018 року № 445 : наказ Міністерства освіти і науки України № 511 від 07.05.2021 // Офіційний вісник України. – 2021. – № 63. – С. 147–150.
 2. Про затвердження Положення про спеціалізовану науково-технічну раду МОН з відбору наукових робіт, науково-технічних та інфраструктурних проектів : наказ Міністерства освіти і науки України № 608 від 02.06.2021 // Офіційний вісник України. – 2021. – № 64. – С. 265–269.
 3. Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України : наказ Міністерства освіти і науки України від 19.07.2021 № 826 // Спецвипуск газети “Освіта України”. – 2021. – № 10 (жовтень). – С. 89–96.
 4. Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України : наказ Міністерства освіти і науки України від 27.07.2021 № 859 // Спецвипуск газети “Освіта України”. – 2021. – № 10 (жовтень). – С. 65–88.
 5. Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України : наказ Міністерства освіти і науки України від 03.09.2021 № 965 // Спецвипуск газети “Освіта України”. – 2021. – № 10 (жовтень). – С. 44–64.
 6. Рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня кандидата наук з галузей науки та за науковими спеціальностями (за списком) : наказ Міністерства освіти і науки України від 27.09.2021 № 1017 // Спецвипуск газети “Освіта України”. – 2021. – № 10 (жовтень). – С. 5–41.
 7. Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 29 червня 2021 року № 735 : наказ Міністерства освіти і науки України від 27.09.2021 № 1017 // Спецвипуск газети “Освіта України”. – 2021. – № 10 (жовтень). – С. 2–4.
 8. Про затвердження Порядку скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації : постанова Кабінету Міністрів України № 897 від 26. 08. 2021 // Інформаційний збірник для освітян. – 2021. – № 9. – С. 84–90.
 9. Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми відновлення та розбудови мережі гуртожитків для проживання здобувачів освіти закладів вищої освіти на 2022–2026 роки : розпорядження Кабінету Міністрів України № 992-р від 26. 08. 2021 // Інформаційний збірник для освітян. – 2021. – № 9. – С. 78–83.
 10. Про внесення змін до Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам : наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2021 № 322 // Офіційний вісник України. – 2021. – № 40. – С. 233–236.
 11. Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 2021 року № 420 : наказ Міністерства освіти і науки України від 29.06.2021 № 735 // Спецвипуск газети «Освіта України». – 2021. – Липень. – С. 2–4.
 12. Про затвердження Вимог до міждисциплінарних освітніх (наукових) програм : наказ Міністерства освіти і науки України від 01.02.2021 № 128 // Інформаційний збірник для освітян. – 2021. – № 6. – С. 50–62.
 13. Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України : наказ Міністерства освіти і науки України від 20.01.2021 № 71 // Офіційний вісник України. – 2021. – № 46. – С. 184–190.
 14. Про затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 квітня 2019 року № 441 : наказ Міністерства освіти і науки України від 12.04.2021 № 412 // Офіційний вісник України. – 2021. – № 47. – С. 89–114.
 15. Про затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2020 року № 1274 : наказ Міністерства освіти і науки України від 05.05.2021 № 499 // Офіційний вісник України. – 2021. – № 45. – С. 299–301.
 16. Про затвердження Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі про участь у конкурсному відборі до закладів вищої (фахової передвищої) освіти України в 2021 році : наказ Міністерства освіти і науки України від 25.06.2021 № 712 // Офіційний вісник України. – 2021. – № 53. – С. 84–90.
 17. Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у закладах вищої (фахової передвищої) освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 13.04.2021 № 415 // Офіційний вісник України. – 2021. – № 40. – С. 237–257.
 18. Про зупинення дії наказів МОН : лист Міністерства освіти і науки України від 23.05.2021 № 1/9-277 // Інформаційний збірник для освітян. – 2021. – Липень. – С. 93.
 19. Про вакцинацію працівників закладів вищої освіти : лист Міністерства освіти і науки України від 18.05.2021 № 1/9-266 // Інформаційний збірник для освітян. – 2021. – Липень. – С. 91.
 20. Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у закладах вищої (фахової передвищої) освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 13.04.2021 № 415 // Офіційний вісник України. – 2021. – № 40. – С. 237–257.
 21. Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на призначення стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти : Наказ Міністерства освіти і науки України № 174 від 11 лютого 2021 року // Інформаційний збірник для освітян. – 2021. – Травень. – № 5. – С. 19–26.
 22. Про внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України щодо діяльності спеціалізованих вчених рад та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 22 липня 2020 року № 946 : Наказ Міністерства освіти і науки України № 462 від 23 квітня 2021 року // Спецвипуск газети «Освіта України». – 2021. – Травень. – С. 9–10.
 23. Про результати державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності : Наказ Міністерства освіти і науки України № 372 від 25 березня 2021 року // Спецвипуск газети «Освіта України». – 2021. – Травень. – С. 11–15.
 24. Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань : Наказ Міністерства освіти і науки України № 420 від 15 квітня 2021 року // Спецвипуск газети «Освіта України». – 2021. – Травень. – С. 16–25.
 25. Про затвердження Вимог до міждисциплінарних освітніх (наукових) програм : наказ Міністерства освіти і науки України від 01.02.2021 р. № 128 // Офіційний вісник України. – 2021. – № 29. – С. 343–345.
 26. Про надання інформації керівникам закладів вищої освіти (наукових установ) : Наказ Міністерства освіти і науки України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2021. – Квітень. – С. 52.
 27. Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України від 02 липня 2020 року № 886, від 26 листопада 2020 року № 471 : Наказ Міністерства освіти і науки України № 157 від 09.02.2021 // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2021. – Квітень. – С. 53‒57.
 28. Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України :Наказ Міністерства освіти і науки України № 280 від 3 березня 2021 р. // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2021. – Квітень. – С. 2–51.
 29. Про Порядок визначення кандидатур для призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України : наказ Міністерства освіти і науки України від 14.01.2021 № 48 // Офіційний вісник України. – 2021. – № 25. – С. 235–237.
 30. Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України : наказ Міністерства освіти і науки України від 09.02.2021 № 153 // Офіційний вісник України. – 2021. – № 25. – С. 238.
 31. Про затвердження Порядку проведення експертною комісією виїзної ліцензійної експертизи на рівнях фахової передвищої та вищої освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 22.01.2021 № 89 // Офіційний вісник України. – 2021. – № 27. – С. 318–321.
 32. Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на призначення стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 11.02.2021 № 174 // Офіційний вісник України. – 2021. – № 27. – С. 321–326.
 33. Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 : Наказ Міністерства освіти і науки України № 238 від 22.02.2021 р. // Офіційний вісник України. – 2021. – № 24. – С. 112.
 34. Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України від 02 липня 2020 року № 886, від 26 листопада 2020 року № 471 : Наказ Міністерства освіти і науки України № 157 від 9 лютого 2021 р. // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2021. – Березень. – С. 2-6.
 35. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо опису документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, академічної довідки та Методичних рекомендацій щодо заповнення додатка до диплома європейського зразка : Наказ Міністерства освіти і науки України № 164 від 10 лютого 2021 р. // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2021. – Березень. – С. 89-96.Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 25 січня 2021 року № 102 : Наказ Міністерства освіти і науки України № 132 від 1 лютого 2021 р. //Офіційний вісник України. – 2021. – № 16. – С. 175.
 36. Про затвердження Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році : Наказ Міністерства освіти і науки України № 1274 від 15 жовтня 2020 р. //Офіційний вісник України. – 2020. – № 100. –С. 118-180.
 37. МОН активізувало роботу щодо проекту із забезпечення енергозбережувальних та комфортних умов навчання в університетах [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.kmu.gov.ua/news/mon-aktivizuvalo-robotu-shchodo-proektu-iz-zabezpechennya-energozberezhuvalnih-ta-komfortnih-umov-navchannya-v-universitetah. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 9 лютого 2021 р.
 38. МОН пропонує для громадського обговорення державний інвестиційний проєкт «Реконструкція будівлі спорткомплексу Львівського національного університету імені Івана Франка на вул. Черемшини, 29(31) у м. Львові» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-derzhavnij-investicijnij-proyekt-rekonstrukciya-budivli-sportkompleksu-lvivskogo-nacionalnogo-universitetu-imeni-ivana-franka-na-vul-cheremshini-2931-u-m-lvovi. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 18 лютого 2021 р.
 39. Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у закладах вищої (фахової передвищої) освіти : Наказ Міністерства освіти і науки України № 511 від 13 квітня 2020 р. // Інформаційний збірник для освітян. – 2020. – Липень. – С. 34-35.
 40. Про внесення зміни до Інструкції про організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу : Наказ Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України № 147/619 від 12 травня 2020 р. // Інформаційний збірник для освітян. – 2020. – Липень. – С. 63-64.

Листи:

 1. Про надання дозволу з питань оренди державного майна : лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-452 від 08. 09. 2021 // Інформаційний збірник для освітян. – 2021. – № 9. – С. 14–17.
 2. Щодо документів вступників, які посвідчують особу та громадянство : лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-131 від 11.03.21 // Інформаційний збірник для освітян. – 2021. – № 3. – С. 36–37.
 3. Про виконання постанови КМУ від 17 лютого 2021 року № 104 у закладах вищої, фахової передвищої освіти : лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-93 від 22.02.2021 // Інформаційний збірник для освітян. – 2021. – № 3. – С. 78–79.
 4. Щодо визначення ступенів ризику від провадження господарської діяльності у сфері вищої освіти : лист Державної служби якості освіти України № 01/01-23/363 від 01.03.2021 // Інформаційний збірник для освітян. – 2021. – № 3. – С. 80–87.

IV. Міністерство оборони України

 1. Про затвердження Змін до Особливостей прийому на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти для підготовки військових фахівців тактичного рівня в умовах особливого періоду : наказ Міністерства оборони України від 05.05.2021 № 112 // Офіційний вісник України. – 2021. – № 42. – С. 1028–1029.

V. Акти Міністерства культури та інформаційної політики України

Накази:

VІ. Акти Міністерства охорони здоров’я України

 1. Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби  : постанова Міністерства охорони здоров’я України та Головного державного санітарного лікаря України № 9 від 26. 08. 2021 // Інформаційний збірник для освітян. – 2021. – № 9. – С. 3–10.