Електронні бібліотеки

www.culonline.com.ua – відкритий доступ до понад тисячі книг видавництва «Центр учбової літератури», надійного партнера Наукової бібліотеки.

Вони представлені за наступними категоріями:

  • аудит, бухгалтерський, кадровий облік
  • фінанси, економіка
  • менеджмент, маркетинг
  • правова література, кодекси України
  • гуманітарні науки
  • природничі та технічні науки
  • підготовка до іспитів.

https://oriental-studies.org.ua/uk/%d0%b1%d1%96%d0%b1%d0%bb%d1%96%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0/ – Електронна бібліотека Інституту Сходознавства ім. А. Ю. Кримського. В Інституті проводяться дослідження мов, літератур, історії, філософії, релігії, культури та проблем соціально-політичного розвитку країн і регіонів Близького, Середнього та Далекого Сходу, а також історії та культури народів східного походження на теренах сучасної України.

http://history.org.ua/uk – Електронна бібліотека Інституту історії України. Теоретичні та методологічні проблеми дослідження всесвітньо-історичного процесу.
Загальна концепція світової та вітчизняної історії. Методи історичних досліджень і спеціальних історичних дисциплін. Давня і середньовічна історія України. Україна у ХVІІІ – ХІХ ст. Історія України ХХ століття. Етнічна історія. Національне відродження українського народу. Сучасні національні та етнокультурні процеси. Релігія і церква в Україні. Історія і сучасні проблеми міжнародних відносин. Україна у європейському та глобальному соціально-історичному процесі.