Національне надбання

Відділ рукописних, стародрукованих та рідкісних книг
ім. Ф. П. Максименка – структурний підрозділ Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана франка. Фонд відділу нараховує понад 120 тисяч одиниць зберігання.

Відділ був заснований у 1905 році. Спочатку у ньому зберігалися рукописи, документи на пергаменті (привілеї) та інкунабули. З 1946 року відділ був законсервований та частково розформований. Поновив свою діяльність 1962 року. Нараховував 16 тисяч одиниць зберігання. Суттєве збільшення фонду відбулося у 90-х роках XX ст., коли для відділу, надано нове приміщення.

Високим визнанням та свідченням особливої уваги до унікальної книгозбірні стало рішення Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2008 р. (№ 1345-р), за поданням Міністра освіти і науки І. О. Вакарчука, про включення до Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання фонду рукописних, стародрукованих та рідкісних книг Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка.

30 березня 2009 р. укладено договір Львівського національного університету імені Івана Франка з Міністерством освіти і науки України № Н/98-2009 на виконання робіт зі збереження та забезпечення належного функціонування наукового об’єкта, що становить національне надбання.

Наукова діяльність відділу рукописних, стародрукованих та рідкісних книг імені Ф. П. Максименка ведеться за такими напрямками:

 • каталогізація та інвентаризація фондів, створення електронної бази даних;
 • дослідження історії формування фондів, архівознавчих, бібліографічних та книгознавчих проблем (дослідження історії колекцій Й. С. Козєбродського, князів Чарторийських, А. Петрушевича, М. Форманіоша, Я. П. Куліка, поповнення рукописного каталогу Львівських видань 16–18 ст., проводиться дослідження латинських рукописних книг);
 • науково-технічне опрацювання колекції графіки, зокрема екслібрисів (підготовано до друку каталог екслібрисів Наукової бібліотеки Львівського національного університету);
 • науково-технічне опрацювання фонду рукописних книг та документів (видання каталогу інкунабул, укладеного Ф. П. Максименком, наукове опрацювання збірки воєнних друків);
 • забезпечення збереження фонду (кафедра мікробіології Львівського національного університету імені Івана Франка розпочала комплекс мікологічних досліджень);
 • відновлювально-палітурні роботи (відбір та реставрація механічно пошкоджених одиниць зберігання);
 • інформаційне обслуговування читачів;
 • організація виставок та екскурсій (з початку року було проведено 20 екскурсій та виставок).

Згідно з договором № Н/98-2009 від 30 березня 2009 р., передбачено фінансування робіт та заходів в обсязі 10 тис. грн. Використання виділених коштів у квітні-грудні 2009 р.:

 • видання повноколірного буклету: 2100 грн.;
 • закупівля матеріалів для забезпечення реставраційно-палітурних робіт: 5900 грн.;
 • накладні витрати: 2000 грн.