Науково-бібліографічний відділ

Завідувач відділу:

к.і.н. Леся Ярославівна Купин

Адреса та контактні дані:

тел.: (032) 239-43-58
ел. пошта: [email protected]

Відділ працює:

понеділок – п’ятниця: 9.00 – 17.00
субота, неділя – вихідні дні

Структура відділу:

 • Сектор довідково-бібліографічного обслуговування
  Завідувач – Григорій Зиновійович Чопик
 • Сектор бібліографічної інформації
  Завідувач – Іванна Василівна Степова
 • Сектор бібліології
  Завідувач – к.і.н. Ігор Ярославович Петрій

Напрями роботи відділу:

 • довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування всіх категорій читачів (в т.ч. надання платних послуг);
 • організація довідково-бібліографічного апарату;
 • складання каталогів, бібліографічних покажчиків;
 • літературне редагування та верстка (виготовлення оригінал-макетів) видань Наукової бібліотеки;
 • науково-дослідна робота над біобібліографічними контекстами розвитку інтелектуального простору Львова, зокрема Львівського університету.

Історія відділу

У 1939 р. після встановлення радянської адміністрації у Львівському університеті бібліотека стала одним з перших підрозділів університету, який відчув сутність нової системи влади: заборона доступу до “імперіалістичної літератури”, суворий контроль усіх виробничих процесів. З 1940 року наказом ректора “Про введення інформаційно-бібліографічного обслуговування та систематичної бібліографічної роботи у Фундаментальній бібліотеці, у бібліотеках кафедр, інститутів, кабінетів та семінарів ЛДУ” створено Центральне бібліографічне бюро, що можна вважати початком функціонування бібліографічного відділу як структурного підрозділу бібліотеки. З огляду на те, що збереження та опрацювання наукової книжкової спадщини попередніх поколінь не було пріоритетом для радянської адміністрації університету, то основним завданням Центрального бібліографічного бюро було ведення системної бібліографічної роботи задля збільшення цитованості та популяризації творів марксизму-ленінізму тощо. Відповідно до цього наказу у Фундаментальній бібліотеці університету (таку назву мала бібліотека до 1945 р.) проведено штатні зміни та введено посаду вченого бібліографа, яку зайняли д-р Анна Єнджейовська та Ярослав Секела.

У 1944 р., після відновлення радянських органів влади у Львові та університеті, зокрема, на посадах бібліографа у Фундаментальній бібліотеці поновлено д-ра Еустахія Ґаберле, д-ра Франца Смольку, Валеріана Прайснера, а мгр. Тадеуша Ремера призначено бібліографом. Так, у наказі ректора Львівського державного університету імені Івана Франка від 29 вересня 1944 року “Про розподіл навантаження за новою номенклатурою у Фундаментальній бібліотеці” зафіксовано іншу назву структурного підрозділу – відділ бібліографії, завідувачем якого призначено Е. Ґаберле. До штату працівників відділу бібліографії також увійшли старший науковий співробітник – де Льож Ма’рян, бібліограф – І.А. Конопка, бібліотекар – Степанія Романюк (Пребендовська). Через арешт Е. Ґаберле (вересень 1945 р.) завідувачами бібліографічного відділу призначалися А. Єнджейовська (грудень 1945) та Адам Бохенський (15 грудня 1945-1 червня 1946 р.).

Після звільнення польських фахівців з Львівського університету, шляхом їх депортації зі Львова, виникла потреба заміщення вакантних посад різних категорій спеціалістів у тому числі бібліотечних працівників, що в результаті стимулювало зміни в організації та формі роботи Наукової бібліотеки. Якісні зміни у роботі відділу бібліографії розпочалися після переїзду до Львова знаного бібліографа та бібліофіла Федора Пилиповича Максименка, який очолював відділ впродовж 1946 – 1950 рр. Загалом, з 1950 – их рр. посаду завідувача відділу почергово займали: А.Й. Резнікова (1951 – 1953), Т.Д. Микитин (1962 – 1977), канд. філол. наук М.Л. Бутрин (1977 – 1979), Г.М. Домбровська (1979 – 2006), Г.І. Банделюк (2006 – 2007), О.К. Галевич (2007 – 2010), канд. іст. наук О.В. Седляр (2010 – 2016), канд. іст. наук Л.Я. Купин (з 2016).

У документах НБ повоєнного часу паралельно вживали дві назви відділу: бібліографічний та науково-бібліографічний. Загалом, працівникам відділу в цей період доводилося виконувати значною мірою загальнобібліотечну роботу по виявленню “ідеологічно шкідливої літератури”, що часто було збитковим для бібліографічної роботи. Основними напрямами бібліографічної роботи у відділі були: історія Галичини; історія Польщі; історія Львівського університету; бібліографія наукових праць працівників Львівського університету; бібліографія радянської наукової літератури 1946-1948, 1949-1950 рр.; видатні діячі вітчизняної науки і техніки; започатковано випуск машинописного “Бібліографічного бюлетня” нових надходжень (їх поширювали по факультетах уніврситету); виконувався підбір літератури для дипломних робіт студентів історичного, філологічного та юридичного факультетів. За дорученням ректора Євгена Лазаренка Ф. Максименко укладав бібліографію з мінералогіі, яка щорічно публікувалась з 1958 р. На основі рукописів НБ Ф. Максименко читав лекції для студентів історичного факультету на тему “Еволюція зовнішнього вигляду історичних документів: від папірусів до ХІХ ст.”. Загалом, з 1940 – их рр. у відділі бібліографії працювали д-р Наталія Бережна (1948 – 1962), Ірина Громницька (1945 – 1984), Теодор Микитин (1947 – 1977).

З 1959 р. відповідно до “Інструкції про охорону книжкових фондів у бібліотеках УРСР” працівники відділу почали нести колективну матеріальну відповідальність за книжковий фонд. Зокрема, один з таких перших актів у 1962 р. підписали: завідувач науково-бібліографічного відділу – Теодор Микитин, головний бібліограф – Мирослав Бутрин, головний бібліограф – Ірина Громницька, редактор-спеціаліст – Олександр Сміюн, бібліотекар – Тамара Донжина.

Упродовж 1970-их та 1980-их роках основними напрямами роботи науково-бібліографічного відділу були: бібліографічне обслуговування читачів; ведення картотек журнальних статей з різних галузей знань; бібліографія друкованих праць працівників Львівського університету; лекції-практикуми для студентів університету. В цей час до колективу відділу приєдналися: Віталій Кутик, Галина Метелицька (Домбровська), Олександра Гущина, Віра Омельченко, Марія Любицька, Людмила Грищенка, Людмила Шаповал, Марія Гордій, Тетяна Романченко, Євгенія Беліна, Ярослава Пинда.

З 1990-их років у науково-бібліографічному відділі активно проводилася робота з укладання бібліографічних та біобібліографічних покажчиків праць професорів Львівського університету. Колектив відділу поповнили Людмила Панів, Уляна Стецькович (Гордій).

Бібліографія праць працівників відділу

І.Я. ПЕТРІЙ (з 2005)

 1. Петрій І. Національне питання в політиці російської адміністрації в Галичині (1914–1915 рр.) // Військово-науковий вісник. – Вип. 7. – Львів, 2005. – С. 215–221.
 2. Петрій І. Облога та здобуття Перемишля російськими військами у 1914–1915 рр. (За матеріалами преси та спогадами сучасників) // Наукові зошити історичного факультету. Львівський національний університет імені Івана Франка. Збірник наукових праць. – Львів, 2006. – Вип. 8. – Частина 1. – С. 213–222.
 3. Петрій І. Щоденник Володимира Шухевича як джерело до історії російської окупації Львова 1914–1915 років // Львів : місто – суспільство – культура : Збірник наукових праць / за ред. О. Аркуші й М. Мудрого. – Львів, 2007. – Т. 6: Львів–Краків: діалог міст в історичній ретроспективі. – (Вісник Львівського університету. Серія історична. Спеціальний випуск 2007). – С. 464–479.
 4. Петрій І. Репресії австро-угорської адміністрації проти населення східної Галичини на початку першої світової війни // Z dziejów regionów Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX w. / pod redakcią M. Stolarczyka, J. Kuzickiego, P. Graty. – Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. – S. 97–101.
 5. Петрій І. Характеристика мемуарних джерел до історії побуту Східної Галичини часу Першої світової війни // Вісник Львівської комерційної академії: Серія – гуманітарні науки. – Вип. 9. – Львів, 2010. – С. 30–42.
 6. Петрій І. Щоденник Володимира Стефанишина як джерело до історії Легіону УСС у 1914–1915 рр. // Вісник Львівського університету: серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Вип. 6. – Львів, 2011. – С. 259–272.
 7. Щодра О., Петрій І. Повсякденне життя Львова під час російської окупації 1914–1915 рр. // Lwów. Miasto, społeczeństwo, kultura. – Т. 9: Życie codzienne miasta / red. K. Karolczak, Ł. Sroka. – Kraków, 2014. – S. 354–378.
 8. Львівська політехніка у пресі (1844–1900) / уклад.: П. В. Вербицька, Б. П. Кузьмінська, Ю. М. Курдина, Я. Б. Лисейко, Н. Б. Панас, І. Я. Хома; наук. ред. І. Я. Петрій. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 128 с.

Л.Я. КУПИН (з 2014)

 1. Купин Л. Наріжний камінь для дослідження історії Львівського університету / Леся Купин // Вісник Львівського університету. Серія історична, 2014. – Випуск 50. – С. 579–588.
 2. Купин Л. Імміграційна політика Франції (1919-1939 рр.) [Текст] : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. історичних наук. Спец.07.00.02‒всесвітня історія / Л. Я. Купин ; Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 21 с.
 3. Купин Л. З Польщі до Франції: організація роботи збірних станцій для емігрантів у міжвоєнне двадцятиліття / Леся Купин // Вісник Львівського університету. Серія історична, 2015. – Випуск 51. – С. 458–467.
 4. Купин Л. Бібліографічний покажчик І.О. Вакарчука (2007-2010) / Іванна Дарчук, Леся Купин, Марія Любицька, Марина Олійник // Societati servire eruditione missio suprema. До 70-ліття Івана Вакарчука, професора, Міністра (2007-2010) освіти і науки України, Заслуженого професора ЛНУ ім. Івана Франка / Упоряд. : Гарасим Я., Шемберко Т. – Львів : Львів. нац. ун-т імені Івана Франка, 2017.- Розділ 3. – С. 512–580.
 5. Купин Л. Інформаційний бюлетЕНЬ. Вип. 1. Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка за січень–березень 2017 року [Електронний ресурс] / Іванна Дарчук, Леся Купин, Марія Любицька, Марина Олійник.
 6. Купин Л. Інформаційний бюлетень. Вип. 2. Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка за квітень–червень 2017 року [Електронний ресурс] / Іванна Дарчук, Леся Купин, Марія Любицька, Марина Олійник.
 7. Купин Л. Інформаційний бюлетень. Вип. 3. Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка за липень–вересень 2017 року [Електронний ресурс] / Іванна Дарчук, Леся Купин, Марія Любицька, Марина Олійник. 

Р.Я. ЛАВРЕНТІЙ (з 2007)

Колективна монографія:
[Лаврентій Р.] Розділ IV. Воєнний період (1941–1944) // Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької. Кн. 1 : Час і долі : наук. вид. / [авт. кол.: Ростислав Пилипчук, Руслан Леоненко (вступ), Ганна Веселовська (розділи 1–3), Роман Лаврентій (розділ 4)]. – Львів : Каменяр, 2016. – С. 459–514.

Упорядкування наукових видань:

 1. Чарнецький С. Історія українського театру в Галичині. Нариси, статті, матеріали / Степан Чарнецький ; [упорядкув.: Б. Козак, Р. Лаврентій, Р. Пилипчук]. – Львів, 2014. – 584 с., 106 с. іл.
 2. Українська сцена у полікультурному просторі Австро-Угорщини (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.). Хрестоматія. За матеріалами австрійської німецькомовної преси / упорядкування та науковий коментар Романа Лаврентія ; переклад з німецької Володимира Кам’янця. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 174 с., 40 с. іл.

Наукові статті у фахових виданнях:

 1. Лаврентій Р. Український театр у контексті націєтворчих процесів у Галичині 1930-х років / Р. Лаврентій // Курбасівські читання : наук. вісник / НЦТМ ім. Леся Курбаса; редкол.: Н. Корнієнко (голова) та ін. – Київ, 2009. – № 4 : Діалог Культури і Політики / випусковий ред. Г. Веселовська; ред.-упоряд. В. Собіянський. – С. 103–113.
 2. Лаврентій Р. Інсценізація “Слова о полку Ігоря” Григора Лужницького у парадигмі “монументального театру” Володимира Блавацького / Р. Лаврентій // Записки НТШ. Т. CCLXII. Праці театрознавчої комісії. – Львів, 2011. – С. 254–267.
 3. Лаврентій Р. “Голгота” Григора Лужницького в Українському Молодому театрі “Заграва”, 1936 р. / Р. Лаврентій // Український театр ХХ століття : антологія вистав / за заг. ред. д-ра мистецтвозн. М. Гринишиної ; [Ін-т проблем суч. мистец. НАН України]. – К. : Фенікс, 2012. – С. 421–433.
 4. Лаврентій Р. Драма “Тарас Шевченко” Зенона Тарнавського та її повернення / Роман Лаврентій // Просценіум. – Львів, 2013. – № 35-37. – С. 215–223.
 5. Лаврентій Р. Новаторська вистава “Мина Мазайло” Миколи Куліша на сцені Українського народного театру ім. Івана Тобілевича у Станіславові (1930 рік, режисер В. Блавацький) / Роман Лаврентій // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. – Львів, 2013. – Вип. 13. – С. 227–243.
 6. Лаврентій Р. П’єса “Тарас Шевченко” Зенона Тарнавського на сцені Українського молодого театру “Заграва” (1937, реж. В. Блавацький) / Роман Лаврентій // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 104–113.
 7. Лаврентій Р. Учений і доба: не реалізовані сповна наукові напрями досліджень професора Р. Я. Пилипчука (до проблем вивчення та написання історії Західноукраїнського театру 20–30-х рр. ХХ ст.) / Роман Лаврентій // Там само. – Київ, 2016. – Вип. 19. – С. 73–77.

Статті у збірниках матеріалів та тез доповідей:

 1. Лаврентій Р. Мазепинська тематика західноукраїнських театрів 20-30-х років ХХ століття: “Мотря” і “Батурин” за однойменними повістями Богдана Лепкого / Роман Лаврентій // Іван Мазепа і мазепинці: Історія та культура України останньої третини XVII – початку XVIII століть : науковий збірник / ред. кол.: Я. Дашкевич, О. Купчинський, І. Скочиляс, А. Фелонюк ; упоряд. І. Скочиляс. – Львів : ІУАД ; НТШ, 2011. – С. 220–233.
 2. Лаврентій Р. “Слово о полку Ігоря” на сцені Українського молодого театру “Заграва” (1937) / Роман Лаврентій // Слово о полку Ігоревім та його доба (на посвяту Ярославу Осмомислу) : матеріали Міжнародної наукової конференції (Галич, 8 листопада 2012 року). – Галич : Інформ.-вид. відділ Національного заповідника “Давній Галич”, 2012. – С. 46–52.
 3. Лаврентій Р. Театральний конструктивізм і режисерська практика Володимира Блавацького 1930-х рр. / Роман Лаврентій // Мистецька культура: історія, теорія, методологія : тези доповідей Міжнародної наукової конференції (Львів, 29 листопада 2013 р.). – Львів, 2013. – С. 106–110.
 4. Лаврентій Р. Авангардний театр радянської України і режисерська практика Володимира Блавацького 1930-х років. До питання спадкоємности / Роман Лаврентій // Мистецька культура: історія, теорія, методологія : тези доповідей Міжнародної наукової конференції (Львів, 28 листопада 2014 р.). – Львів, 2014. – С. 117–122.

Статті в інших вітчизняних виданнях:

 1. Лаврентій Р. “Наддніпрянський театр” Теодори Руденко / Р. Лаврентій // Вісник НТШ : Інформаційне видання Світової Ради Наукових товариств ім. Шевченка. – Львів, 2007. – Чис. 37. – С. 21–22.
 2. Лаврентій Р. Українська театральна Галичина 1931–1932 рр.: естетично-політичні дилеми / Р. Лаврентій // Там само. – Львів, 2007. – Чис. 38 (осінь-зима). – С. 32–34.
 3. Лаврентій Р. Львівський український театр ревю “Цвіркун” (30-і роки ХХ ст.) / Р. Лаврентій // Там само. – Львів, 2008. – Чис. 40 (осінь-зима). – С. 25–27.
 4. Лаврентій Р. Софія Стадникова (13 вересня 1888 р. – 21 вересня 1959 р.) / Р. Лаврентій // Погляд у минуле. Календар пам’ятних дат на 2009 рік / Львівська міська громадська організація “Союз Українок”. – Львів, 2009. – С. 193–195.
 5. Лаврентій Р. Секрети “творчої одержимості” : До 110-ої річниці з дня народження народного артиста СРСР Дмитра Мілютенка (21 лютого 1899 р. – 25 січня 1966 р.) / Р. Лаврентій // Там само. – С. 55–57.
 6. Лаврентій Р. Українські театри Івана Когутяка (1920–1939 рр.) / Р. Лаврентій // Вісник НТШ : Інформаційне видання Світової Ради Наукових товариств ім. Шевченка. – Львів, 2010. – Чис. 44 (осінь-зима). – С. 31–35.
 7. Лаврентій Р. Українські театри Панаса Карабіневича (20-30 роки ХХ століття) / Р. Лаврентій // Там само. – Львів, 2011. – Чис. 45 (весна-літо). – С. 39–45.
 8. Лаврентій Р. Українські театри під керівництвом Юрія Кононева (30-і роки ХХ ст.) / Р. Лаврентій // Там само. – Львів, 2011. – Чис. 46 (осінь-зима). – С. 47–50.
 9. Лаврентій Р. Театральна група кооперативу “Український театр” у Львові під дирекцією Йосипа Стадника 1927–1929 років / Р. Лаврентій // Там само. – Львів, 2012. – Чис. 47 (весна-літо). – С. 32–36.
 10. Лаврентій Р. “Просвітянський театр” під мистецьким проводом Петра Сороки (1928–1929) / Р. Лаврентій // Там само. – Львів, 2012. – Чис. 48 (осінь-зима). – С. 34–38.
 11. Лаврентій Р. Український театр Богдана Сарамаґи (30-ті роки ХХ ст.) / Р. Лаврентій // Там само. – Львів, 2013. – Чис. 49 (весна-літо). – С. 52–55.
 12. Лаврентій Р. Український театр “Веселка” під керівництвом Олександра Тимченка (30-і роки ХХ ст.) / Роман Лаврентій // Там само. – Львів, 2013. – Чис. 50 (осінь-зима). – С. 48–52.
 13. Лаврентій Р. Три редакції статті С. Чарнецького про історію постави “Украденого щастя” / Роман Лаврентій // Чарнецький С. Історія українського театру в Галичині. Нариси, статті, матеріали / Степан Чарнецький. – Львів : Літопис, 2014. – C. 504–516.
 14. Кошелінська-Мартинюк М., Лаврентій Р. Рука доброти й мудрості на театрі / Марія Кошелінська-Мартинюк, Роман Лаврентій // Мойсей українського духа : [наук.-попул. вид.] / [упор. Ольга  Михайлюк]. – Львів : ПП “Вид.дім “Артклас”, 2015. – С. 298–301.

Енциклопедичні статті:

 1. Лаврентій Р. Карабіневич Панас / Р. Лаврентій // Енциклопедія Львова / під ред. Б. Кудрицького. – Львів : Літопис, 2010. – Т. 3 : К. – С. 99–100.
 2. Лаврентій Р. Карп’як Володимир / Р. Лаврентій // Там само. – С. 132–133.
 3. Лаврентій Р. Кемпе Лавро / Р. Лаврентій // Там само. – С. 180–181.
 4. Лаврентій Р. Коссак Василь / Р. Лаврентій // Там само. – С. 441–442.
 5. Лаврентій Р. Кривицька Леся / Р. Лаврентій // Там само. – С. 609.
 6. Лаврентій Р. Лопатинський Фавст / Р. Лаврентій, О. Телипська // Там само. – Львів : Літопис, 2012. – Т. 4 : Л–М. – С. 202–204.
 7. Лаврентій Р. Карабіневич Аполлінарія / Р. Лаврентій // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2012. – Т. 12 : Кал – Киї. – С. 275.
 8. Лаврентій Р. Карабіневич Панас Сильвестрович / Р. Лаврентій // Там само. – С. 275.
 9. Лаврентій Р. Карп’як Володимир Олександрович / Р. Лаврентій // Там само. – С. 402.
 10. Лаврентій Р. Ке Віра / Р. Лаврентій // Там само. – С. 573.
 11. Лаврентій Р. Кемпе Лавро Гнатович / Р. Лаврентій // Там само. – С. 590.
 12. Лаврентій Р. Кемпе-Гош Клавдія Іванівна / Р. Лаврентій // Там само. – С. 590–591.
 13. Лаврентій Р. Когутяк Іван Іванович / Р. Я. Лаврентій // Там само. – Київ, 2013. – Т. 13 : Киї – Кок. – С. 593.
 14. Лаврентій Р. Козак-Вірленська Катерина / Р. Лаврентій // Там само. – С. 621–622.
 15. Лаврентій Р. Лопатинський Фавст Львович / Роман Лаврентій // Шевченківська енциклопедія : в 6 т. Т. 3: І–Л / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка; редкол. : М. Г. Жулинський (гол.) [та ін.]. – К., 2013. – С. 841.
 16. Лаврентій Р. Комаровський Микола Антонович / Р. Я. Лаврентій // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2014. – Т. 14 : Кол – Кос. – С. 168.
 17. Лаврентій Р. Кононів Юрій Миколайович / Р. Я. Лаврентій // Там само. – С. 305–306.
 18. Лаврентій Р. Королик Володимир Семенович / Р. Я. Лаврентій // Там само. – С. 557.
 19. Лаврентій Р. Коссак Василь Андрійович / Р. Я. Лаврентій // Там само. – С. 686.
 20. Лаврентій Р. Коссак Михайло Андрійович / Р. Я. Лаврентій // Там само. – С. 688.
 21. Лаврентій Р. Коссакова Ірина Андріївна / Р. Я. Лаврентій // Там само. – С. 688.
 22. Лаврентій Р. Стадник Йосип Дмитрович / Роман Лаврентій // Шевченківська енциклопедія : в 6 т. Т. 5 : Пе–С / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка; редкол. : М. Г. Жулинський (гол.) [та ін.]. – К., 2015. – С. 932.
 23. Лаврентій Р. Левитський Олексій Петрович / Р. Я. Лаврентій // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2016. – Т. 16 : Куз – Лев. – С. 650.
 24. Лаврентій Р. Левицька Віра Іванівна / Р. Я. Лаврентій // Там само. – С. 651.
 25. Лаврентій Р. Виленская публичная библиотека / Роман Лаврентій // Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія. Т. 3 : Вес–Глин / Наукове тов. ім.  Шевченка ; НАН України, Ін-т енц. дослідж. – К. ; Львів ; Тернопіль, 2016. – С. 62–64.