Звітна наукова конференція за 2020 рік (ПРОГРАМА)

4-5 лютого у Науковій бібліотеці ЛНУ імені Івана Франка відбудеться звітна наукова конференція за 2020 рік (Секція бібліотекознавства, бібліографії та книгознавства). Засідання відбуватимуться на платформі Zoom:

Join Zoom Meeting: https://us05web.zoom.us/j/8716974217…

Meeting ID: 871 697 4217

Passcode: ApuRH8

Програма конференції у форматі pdf ТУТ.

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ
4 лютого 2021 р., 10.00−13.00

Керівник секції – директор Наукової бібліотеки В. Ф. КМЕТЬ
Секретар секції – вчений секретар Наукової бібліотеки О. В. СЕДЛЯР


Василь КМЕТЬ, к. і. н., доцент, директор Наукової бібліотеки.
Палеографія та лексичні особливості мови “Палінодії” архімандрита
Захарії Копистенського (за списками з фонду РСРК Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка).


Олена ФІГЕЛЬ, завідувач науково-методичного відділу.
Online vs offline: університетська бібліотека – 2020.


Євгенія РЯБЧУН-КАБАРІВСЬКА, завідувач відділу наукової реставрації.
Відділу наукової реставрації Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана
Франка – 10 років: підсумки роботи.


Микола ІЛЬКІВ-СВИДНИЦЬКИЙ, к. і. н., доцент, завідувач відділу
рукописних, стародрукованих і рідкісних книг ім. Ф. П. Максименка.
Рецепція Вергілія в творах Франческо Петрарки.


Софія ГОЛУБ, бібліотекар відділу рукописних, стародрукованих і
рідкісних книг ім. Ф. П. Максименка.
Музична нотація як аспект атрибуції латинських рукописів
григоріанського хоралу.


Юрій ЛИСИЙ, головний бібліограф відділу рукописних, стародрукованих і рідкісних книг ім. Ф. П. Максименка.
Кольоровий плакат міжвоєнного періоду у фондах Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка.


Олександр СЕДЛЯР, к. і. н., вчений секретар Наукової бібліотеки.
Діяльність просвітницького товариства “Галицько-руська матиця”
у 1870-х роках.


Наталія ЯВОРСЬКА, бібліотекар 2 категорії науково-методичного
відділу.
Репресована література Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка
(1939–1952 рр.).


ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ
5 лютого 2021 р., 10.00−13.00


Леся КУПИН, к. і. н., завідувач науково-бібліографічного відділу.
“Вишневі усмішки кримські” як путівник по українському Криму.


Ігор ПЕТРІЙ, к. і. н., завідувач сектору науково-бібліографічного відділу.
Львівський університет в історії світової дипломатії: бібліографічний
каталог і принципи його укладення.


Наталія ПАСЛАВСЬКА, к. і. н., бібліограф 1 категорії відділу комплектування та обліку наукової літератури.
Конфлікти в ремісничому середовищі Львова в ранньомодерний період: учасники та причини.


Анна САДИКХОДЖАЄВА, редактор 2 категорії відділу наукової
реставрації.
Фотомеханічні процеси ХІХ ст.


Марина ОЛІЙНИК, бібліотекар 1 категорії науково-бібліографічного
відділу.
Дитинство у Львові 70–80-х років ХХ ст. (за матеріалами газети “Вільна Україна”).


Ольга ДЗЬОБА, провідний бібліотекар відділу обслуговування науковою літературою.
Трансформація бібліотечно-інформаційного обслуговування Наукової
бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка в сучасних умовах.


Іванна ДАРЧУК, провідний бібліотекар науково-бібліографічного
відділу.
Виконання дистанційних бібліографічних довідок для іноземних користувачів у Науковій бібліотеці ЛНУ імені Івана Франка (2017–2020 рр.).


Іванна СТЕПОВА, завідувач сектору науково-бібліографічного відділу.
Інструментарій цитування Web of Science Core Collection (на прикладі
інформації про митрополита Андрея Шептицького).


РЕГЛАМЕНТ: доповідь – 15 хв., участь у дискусії – 5 хв.