Друге засідання Звітної наукової конференції Львівського національного університету за 2020 рік

5 лютого 2021 р. у Науковій бібліотеці відбулося друге засідання секції бібліотекознавства, бібліографії та книгознавства в рамках Звітної наукової конференції Львівського національного університету за 2020 рік. Пропонуємо короткий виклад змісту виголошених доповідей.

            “Вишневі усмішки кримські” як путівник по українському Криму” (завідувач науково-бібліографічного відділу к. і. н. Леся Купин).

У доповіді розглянуто путівник Остапа Вишні по Криму “Вишневі усмішки кримські” (перше видання – 1925 р.).  Автор у сатиричній формі засудив окупацію Криму Російською імперією у XVIII ст. та більшовицько-радянськими військами у ХХ ст., навів аргументи про згубні наслідки тих подій для місцевого населення та історико-культурного розвитку півострова загалом. У художній формі висловлено ідею “українського Криму” із наголосом на тісні історичні та культурні взаємовпливи.

            “Львівський університет в історії світової дипломатії: бібліографічний каталог і принципи його укладення” (завідувач сектору науково-бібліографічного відділу к. і. н. Ігор Петрій).

            З нагоди 90-річчя від дня створення Дипломатичних студій Львівського університету співробітники Наукової бібліотеки у 2020 р. підготували бібліографічний каталог «Legatorum studia Universitatis Leopoliensi…», у якому представлено короткі біографії та творчий доробок дипломатів та фахівців з міжнародного права, які навчались та/або працювали у Львівському університеті до початку Другої світової війни. Каталог складається з трьох розділів. У першому з них ідеться про працівників Львівського університету, фахівців із міжнародного права та дипломатії; розділ було підготовано на основі матеріалів «Енциклопедії Львівського університету» з доповненнями та виправленнями. Другий розділ присвячено випускникам Львівського університету, які працювали на українській дипломатичній службі часів ЗУНР та УНР. Третій розділ стосується випускників Львівського університету, які працювали в галузі міжнародного права та на світовій дипломатичній службі. Серед кадрових дипломатів Австро-Угорщини та Польщі враховувалися особи, які обіймали посади міністрів закордонних справ, очолювали посольства або генеральні консульства своїх держав. Біограми супроводжуються детальною бібліографією праць представлених фахівців, які зберігаються у фондах Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка.

            “Дитинство у Львові 70–80-х років ХХ ст. (за матеріалами газети “Вільна Україна”)” (бібліотекар 1 категорії науково-бібліографічного відділу Марина Олійник).

            У доповіді розглянуто тематичний зріз присвячених дітям публікацій “Вільної України” – україномовної газети, що виходила у Львові з 1939 року, і була друкованим органом Львівського обкому КПУ. Відповідні статті згруповано за тематичними напрямами (навчання, дозвілля, творчість, охорона здоров’я тощо) і коротко охарактеризовано. Попри присутність значного ідеологічно-пропагандистського навантаження, статті ілюструють тенденції та пріоритети у радянському вихованні дітей 1970–1980-х років, а також інформують про різні сюжети повсякденного життя дітей і юнацтва.

            “Трансформація бібліотечно-інформаційного обслуговування Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка в сучасних умовах” (провідний бібліотекар відділу обслуговування науковою літературою Ольга Дзьоба).

            Розглянуто трансформацію бібліотечно-інформаційного обслуговування Наукової  бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка у процесі поєднання традиційних форм обслуговування  з  впровадженням нових видів інформаційної діяльності (на прикладі відділу обслуговування науковою літературою). Для обслуговування нової генерації споживачів інформації, які використовують переваги віртуального пошуку, в Науковій бібліотеці створено наступні види послуг: пошук в оприлюдненому на сайті електронному каталозі, дистанційне замовлення, віртуальне довідково-бібліографічне обслуговування, віртуальні виставки нових надходжень. Наголошено на ключовій ролі розвитку цифрових ресурсів і віртуальних сервісів бібліотек у сучасних умовах, показано їх вплив на еволюцію організації та результатів бібліотечно-інформаційного обслуговування у Науковій бібліотеці ЛНУ імені Івана Франка.

            “Виконання дистанційних бібліографічних довідок для іноземних користувачів у Науковій бібліотеці ЛНУ імені Івана Франка (2017–2020 рр.)” (провідний бібліотекар науково-бібліографічного відділу Іванна Дарчук).

Проведено аналіз дистанційних бібліографічних довідок, виконаних працівниками Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка для користувачів з Польщі, Німеччини, Білорусі, Великобританії, Туреччини, США, Алжиру, Чехії та Болгарії. Наведено відповідну статистику, подано зразки інформаційних запитів користувачів різними мовами, висвітлено їх тематику, а також алгоритми їх виконання. Бібліографи Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка максимально повно використовують каталоги бібліотеки, звертаються до низки електронних інформаційних ресурсів, а також до архівних установ Львова. Бібліографічні довідки на бажання замовника супроводжуються наданням послуги з копіювання матеріалів із фондів бібліотеки.

            Інструментарій цитування Web of Science Core Collection (на прикладі інформації про митрополита Андрея Шептицького) (завідувач сектору науково-бібліографічного відділу Іванна Степова).

            На прикладі дослідження цитованості праць про митрополита УГКЦ Андрея Шептицького проілюстровано алгоритм пошуку та здійснено аналіз відповідних публікацій у WoS (CC). Розглянуто різні варіанти пошуку та створено звіт по цитуванню. Відзначено, що останніми роками (значним чином через реєстрацію українських наукових видань у WoS) кількість публікацій про Андрея Шептицького помітно збільшилася.